Diensten

Ons dienstenaanbod kan men als volgt samenvatten:

Stabiliteitsstudies:

 • Opstellen van grondmechanische campagnes
 • Interpretatie geotechnische onderzoeken
 • Opmaak funderingsconcept
 • Kostprijsanalyse structuren + structureel onderzoek materiaalkeuze
 • Dimensionering structuren : beton, staal, hout en metselwerk
 • Bekistings- en wapeningsplannen
 • Gedetailleerde en samenvattende meetstaten
 • Gedetailleerde bestekken
 • Implementatie prefabstructuren
 • Renovatie van beton- ,hout- en metselwerkstructuren
 • Controle op de uitvoering van de werken

Tekenwerk:

 • Opmaak asbuilt dossiers
 • Overzichts en detailplannen